Historie

Chceme-li se podívat do historie organizování neslyšících na Plzeňsku, musíme se vrátit do let 1914 – 16. Neslyšící žili již v krajském městě dávno před tímto datem, ale bohužel, nezachovaly se nám žádné dokumenty. V tomto období se ještě neříkalo „neslyšící“, ale hluchoněmí. V tehdejší Plzni žilo celkem 22 osob, které byly hluchoněmé. scházeli se …