Příspěvek na zvláštní pomůcku

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽADATELE o zvláštní pomůcku (mobil, tablet). Kdo ještě nemá rozhodnutí o přiznání dávky na mobil či tablet, dostane od úřadu práce dopis a v něm formulář: Potvrzení pro potřeby žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. S tímto papírem/potvrzením musí navštívit organizaci, která poskytuje tlumočnické služby a nechat si papír potvrdit a odnést nebo zaslat poštou na úřad práce.