Reference

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor prezentace a marketingu MMP – pietní akty (Slavnosti svobody…) Odbor sociálních služeb MMP – Zprávy ve znakovém jazyce na TV ZAK Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – Olympijský park Plzeň 2016, Letní Sportmanie 2017 Oddělení protokolu MMP – pietní akt TGM PIGS PRODUCTION Bosh Fresh Festival (od roku 2012 Apetit festival) BP Action …

Bulletin 2018

Spolkový časopis: Bulletin 1 ke stažení zde Bulletin 2 ke stažení zde Bulletin 3 ke stažení Bulletin 4 ke stažení zde Vánoční Bulletin ke stažení zde Svazový časopis – Newsletter (Praha): NoNe 1/2018 ke stažení zde NoNer 2/2018 ke stažení zde NoNe 3/2018 ke stažení zde Jsem jedno ucho: Jsem jedno ucho 1/2018 Občasník – ZČU 1/2018 ke stažení zde 2/2018 ke stažení zde …

Projekt „Mikulášská nadílka“

5. 12. 2018 od 15,00 se v restauraci Alfa uskuteční již 7. ročník Mikulášské nadílky pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů. Sponzorováno: Předchozí ročníky: 6. ročník: 64 dětí + doprovod – materiální podpora HM Globus CHotíkov u Plzně, COOP 5. ročník: 67 dětí + 62 doprovod – materiální podpora HM Globus Chotíkov u Plzně, COOP …

Dokumenty vztahující se ke SQSS

Standard č. 1 Veřejný závazek 2019 Standard č. 6 Dokumentace o poskytování sociální služby GDPR Směrnice s GDPR Souhlas s GDPR Standard č. 7 Stížnost Standard č. 8 Návaznost na služby Standard č. 11 Místní a časová dostupnost BROZURA O dostupnost Standard č. 12 Informovanost o službě BROZURA O službách Standard č. 13 Prostředí a …

Projekt „Slyšíme se na ranči?“

24. 8. 2019 – Slyšíme se na ranči? Aneb přijde i kouzelník. Ohlédnutí: Pozvánky: Financováno: Cíl: Přiblížit široké veřejnosti kulturu sluchově postižených a ostatním organizacím ukázat, že přítomnost tlumočníka při kulturních či společenských akcích není překážkou. Dílčím cílem je pak zpřístupnit lidem se sluchovým hendikepem kulturní či společenské akce konané na území Plzně a Plzeňského …