Projekt “ Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“

Zdroj: snncr.cz Projekt „Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“ probíhá od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu je zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální …

Mezinárodní den neslyšících

21. 9. 2019 od 12-18 hod. Mezinárodní den neslyšících – Proluka Pozvánka 2019: Již 2. rokem Spolek pořádá Mezinárodní den neslyšících. Naše poděkování patří nejen sponzorům akce, ale především těm, kteří do akce dávají svoje srdce. Ohlédnutí za letošním akcí a vzpomínka na krásné videopozvánky od Michala Anděla, který je naším skutečným andělem. Ohlédnutí: Pozvánky:

Za zvuku ticha

Cíl projektu: Fotografická výstavy v Café Restaurantu Kačaba, zachycující plzeňské osoby se sluchovou vadou a upozorňující na skutečnost, že sluchová vada není viditelná, ale může stát za nedorozuměním či neporozuměním okolí. Termín vernisáže: upřesníme 12/2018 Fotograf: Ondřej Totzauer Finanční podpora:

Projekt „Vzděláním k úspěchu bez bariér“

Projekt Západočeské univerzity v Plzni, Spolek neslyšících Plzeň je partnerem projektu. Více informací na www.bezbarier.zcu.cz Informace o projektu: Název: Vzděláním k úspěchu bez bariér Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0003942 Datum zahájení/ukončení projektu: 1.7.2017/30.6.2020 Cíl projektu: Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného …

Projekt „Mikulášská nadílka“

5. 12. 2018 od 15,00 se v restauraci Alfa uskuteční již 7. ročník Mikulášské nadílky pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů. Sponzorováno: Předchozí ročníky: 6. ročník: 64 dětí + doprovod – materiální podpora HM Globus CHotíkov u Plzně, COOP 5. ročník: 67 dětí + 62 doprovod – materiální podpora HM Globus Chotíkov u Plzně, COOP …

Projekt „Slyšíme se na ranči?“

24. 8. 2019 – Slyšíme se na ranči? Aneb přijde i kouzelník. Ohlédnutí: Pozvánky: Financováno: Cíl: Přiblížit široké veřejnosti kulturu sluchově postižených a ostatním organizacím ukázat, že přítomnost tlumočníka při kulturních či společenských akcích není překážkou. Dílčím cílem je pak zpřístupnit lidem se sluchovým hendikepem kulturní či společenské akce konané na území Plzně a Plzeňského …

Projekt „Den dětí“

Zpráva 2018: Přímo na Den dětí uspořádal Spolek neslyšících Plzeň oslavu jejich svátku v Centru Robotiky v Dominikánské ulici Děti si vyzkoušely práci s fotoaparátem, vkličování fotografií, dále rozšířenou realitu a práci s roboty. Celá akce by nebyla možná bez finanční a materiální podpory Plzeňského kraje a Západočeského konzumního družstva Plzeň – skup. COOP, DELEX.  Akce byla …

Projekt „Poznej svůj kraj“

Projekt „Poznej svůj kraj“ vznikl v roce 2014 a navazuje na dlouholetou zájezdovou činnost organizace. Cílem je ukázat sluchově postiženým krásy Plzeňského kraje a zpřístupnit jim hrady, zámky a jiné památky v jejich mateřském, tedy znakovém, jazyce. Financováno: Předchozí ročníky: 5. ročník: Plasy a Luková – 18 osob 4. ročník: Flossenburg, Muzeum Železné opony, Tachov …