Projekt „Mikulášská nadílka“

6. 12. 2017 od 15,00 se v restauraci Alfa uskuteční již 6. ročník Mikulášské nadílky pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů. Sponzorováno: HM GLOBUS Chotíkov u Plzně – v jednání  – časopis ČIPERKA Předchozí ročníky: 5. ročník: 67 dětí + 62 doprovod – materiální podpora HM Globus Chotíkov u Plzně, COOP 4. ročník: 64 dětí + doprovod …

Projekt „Slyšíme se na ranči?“

26. srpna na ranči Šídlovák (Plzeň-Košutka) proběhl již 6.  ročník akce Slyšíme se na ranči? Financováno: Cíl: Přiblížit široké veřejnosti kulturu sluchově postižených a ostatním organizacím ukázat, že přítomnost tlumočníka při kulturních či společenských akcích není překážkou. Dílčím cílem je pak zpřístupnit lidem se sluchovým hendikepem kulturní či společenské akce konané na území Plzně a Plzeňského …

Projekt „Pohádkový Den dětí“

1. 6. 2017 se uskutečnil 5. Den dětí aneb Den dětí pro sluchově postižené děti a slyšících děti neslyšících rodičů (CODA) – Muzeum strašidel  –  dětí Zpráva: Přímo na Den dětí uspořádal Spolek neslyšících Plzeň oslavu jejich svátku v Muzeu strašidel na náměstí. Děti si zde vyslechli pohádku, rozlouskly těžké úkoly a hlavně nalezly klíč k truhle …

Projekt „Poznej svůj kraj“

Projekt „Poznej svůj kraj“ vznikl v roce 2014 a navazuje na dlouholetou zájezdovou činnost organizace. Cílem je ukázat sluchově postiženým krásy Plzeňského kraje a zpřístupnit jim hrady, zámky a jiné památky v jejich mateřském, tedy znakovém, jazyce. Financováno: Předchozí ročníky: 4. ročník: Flossenburg, Muzeum Železné opony, Tachov / Zelená Hora 3. ročník: Atom muzeum / …

Projekt „PřeSPo“

Projekt: „PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově Postižené. Projekt vznikl už v roce 2011 a jeho cílem je: poskytnout osobám se sluchovým postižením možnost účasti na přednáškách a zajistit jim snazší přístup k informacím a to ve formě jim srozumitelné (tlumočené do znakového jazyka). Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením  V současné době probíhá již 7. ročník projektu!