Neleníme a kurzy PC

Cíl projektu aktivní trávení volného času a upevnění nebo prohloubení znalostí v různých oblastech např. práce s PC, kurzy trénování paměti, kurzy zaměřené na jemnou motoriku – kurzy šití. Počet účastníků: 11 osob (7x kurzy PC/6 osob, 5x kurzy šití/5 osob, 4x kurzy trénování paměti/8 osob – někteří se účastnili více aktivit). Financování:

Projekt “ Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“

Zdroj: snncr.cz Projekt „Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“ probíhá od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu je zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální …

Mezinárodní den neslyšících

21. 9. 2019 od 12-18 hod. Mezinárodní den neslyšících – Proluka Akce se vydařila a my děkuje za krásné fotky Milanu Svobodovi, které se můžete prohlédnout zde a za finanční podporu těmto subjektům: Již 2. rokem Spolek pořádá Mezinárodní den neslyšících. Naše poděkování patří nejen sponzorům akce, ale především těm, kteří do akce dávají svoje srdce. Ohlédnutí za letošním …

Projekt „Vzděláním k úspěchu bez bariér“

Projekt Západočeské univerzity v Plzni, Spolek neslyšících Plzeň je partnerem projektu. Více informací na www.bezbarier.zcu.cz Informace o projektu: Název: Vzděláním k úspěchu bez bariér Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0003942 Datum zahájení/ukončení projektu: 1.7.2017/30.6.2020 Cíl projektu: Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného …

Projekt „Mikulášská nadílka“

Videopozvánka: 3. 12. 2018 od 15,30 se v restauraci Alfa uskuteční již 8. ročník Mikulášské nadílky pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů. Sponzorováno:   Předchozí ročníky: 7. ročník: materiální podpora HM Globus – Chotíkov u Plzně, COOP a  6. ročník: 64 dětí + doprovod – materiální podpora HM Globus CHotíkov u Plzně, COOP 5. ročník: …

Projekt „Slyšíme se na ranči?“

24. 8. 2019 – Slyšíme se na ranči? Aneb přijde i kouzelník. Děkujeme za fotky, opět, Milanu Svobodovi – ke stažení zde a díky taky donátorům akce: Ohlédnutí: Cíl: Přiblížit široké veřejnosti kulturu sluchově postižených a ostatním organizacím ukázat, že přítomnost tlumočníka při kulturních či společenských akcích není překážkou. Dílčím cílem je pak zpřístupnit lidem se sluchovým …

Projekt „Den dětí“

Zpráva 2019: Den dětí se tentokráte pořádat ve spolupráci s IPC a na ZČU v Plzni. Děti, nejen sluchově postižené a CODA, ale i z Prahy a Plzně si mohly vyzkoušet výrobu placek, rozpohybovat hru myslí, aktivně si vyzkoušet sebeobranu a seznámit se s formulí, kterou na ZČU vyrobili. Celá akce by nebyla možná bez …

Projekt „Poznej svůj kraj“

Projekt „Poznej svůj kraj“ vznikl v roce 2014 a navazuje na dlouholetou zájezdovou činnost organizace. Cílem je ukázat sluchově postiženým krásy Plzeňského kraje a zpřístupnit jim hrady, zámky a jiné památky v jejich mateřském, tedy znakovém, jazyce. Financováno: Předchozí ročníky: 6. ročník: Mariánská Týnice, 5. ročník: Plasy a Luková – 18 osob 4. ročník: Flossenburg, …