Beseda pro neslyšící a nedoslýchavé – MP

http://www.mpplzen.cz/aktuality/beseda-pro-neslysici-a-nedoslychave.aspx

http://plzenske.domacinoviny.cz/clanek/policiste-usporadala-prednasku-pro-hluche-obcany/