Projekt „Den dětí“

Zpráva 2019:

Den dětí se tentokráte pořádat ve spolupráci s IPC a na ZČU v Plzni. Děti, nejen sluchově postižené a CODA, ale i z Prahy a Plzně si mohly vyzkoušet výrobu placek, rozpohybovat hru myslí, aktivně si vyzkoušet sebeobranu a seznámit se s formulí, kterou na ZČU vyrobili. Celá akce by nebyla možná bez finanční a materiální podpory Plzeňského kraje a Západočeského konzumního družstva Plzeň – skup. COOP, DELEX.  Akce byla tak jako vždy tlumočena do znakového jazyka.

Financováno: 

Zpráva 2018:

Přímo na Den dětí uspořádal Spolek neslyšících Plzeň oslavu jejich svátku v Centru Robotiky v Dominikánské ulici. Děti si vyzkoušely práci s fotoaparátem, vkličování fotografií, dále rozšířenou realitu a práci s roboty. Celá akce by nebyla možná bez finanční a materiální podpory Plzeňského kraje a Západočeského konzumního družstva Plzeň – skup. COOP, DELEX.  Akce byla tak jako vždy tlumočena do znakového jazyka.

Financováno:      

 Cíl: je integrace sluchově postižených dětí mezi slyšící děti (v rámci tohoto prvního ročníku mezi slyšící děti neslyšících rodičů) a naopak slyšícím dětem chceme ukázat, že hendikep není důvodem k posměchu či šikaně, přestože slyšící děti vyrůstají v neslyšící rodině, stává se, že se slyšící děti za svoje neslyšící rodiče stydí – i touto akcí jim chceme ukázat, že neslyšet, neznamená „být jiný“.

Dílčím cílem je možnost setkání s dalšími rodinami, které potkal stejný osud, ať už mají neslyšící dítě, či jsou sami neslyšící a vychovávají slyšící potomky a navázání sociálních kontaktů v dětském kolektivu a zmapování počtu sluchově postižených dětí. Včetně aktivního trávení volného času rodičů s dětmi.

Předchozí ročníky:
7. ročník: Plzeň – ZČU, 
6. ročník: Plzeň – Centrum robotiky, 30 dětí
5. ročník: Plzeň – Muzeum strašidel, 25 dětí
4. ročník: Plzeň – Dopravní hřiště, 27 dětí
3. ročník: Plzeň – West park, 19 dětí
2. ročník: Šumava (Brčálník) – Pohádková země, 21 doprovod, 17 dětí,
1. ročník: Břasy – Pohádkový statek, 25 rodičů, 16 dětí