Projekt „PřeSPo“

Projekt: „PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově Postižené. Projekt vznikl už v roce 2011 a jeho cílem je: poskytnout osobám se sluchovým postižením možnost účasti na přednáškách a zajistit jim snazší přístup k informacím a to ve formě jim srozumitelné (tlumočené do znakového jazyka).

Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením

 V současné době probíhá již 7. ročník projektu!

Dlouhodobý cíl projektu:

Poskytnout sluchově postiženým osobám možnost účasti na odborných přednáškách pořádaných Spolkem neslyšících Plzeň.

Předchozí ročníky:
6. ročník: 14 přednášek – 5 v terénu, 9 ambulantních /průměrná účast 30 osob/ prospěšnost projektu – fin. MO Plzeň 2, MO Plzeň 3
5. ročník: 101 mužů, 164 žen / 7 přednášek / průměrná účast 37,8 osob /prospěšnost projektu 68 osob – fin. MO Plzeň 2
4. ročník: 170 mužů, 252 žen / 11 přednášek / průměrná účast 38,6 osob / prospěšnost projektu 83 osob – fin. OSS MMP, MO Plzeň 2
3. ročník: 165 mužů, 206 žen / 9 přednášek / průměrná účast 41,2 osob / prospěšnost projektu 94 osob – fin. OSS MMP, MO Plzeň 2, ERA
2. ročník: 94 mužů, 129 žen / 6 přednášek / průměrná účast 37,2 osob – fin. OSS MMP, MO Plzeň 2
1. ročník: 64 mužů, 85 žen / 5 přednášek / průměrná účast 29,8 osob – fin. OSS MMP, MO Plzeň 2