Za zvuku ticha

Cíl projektu:
Fotografická výstavy v Café Restaurantu Kačaba, zachycující plzeňské osoby se sluchovou vadou a upozorňující na skutečnost, že sluchová vada není viditelná, ale může stát za nedorozuměním či neporozuměním okolí.

Termín vernisáže: upřesníme 12/2018

Fotograf: Ondřej Totzauer

Finanční podpora: