Reference

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor prezentace a marketingu MMP – pietní akty (Slavnosti svobody, rozsvěcení vánoční stromu)
Odbor sociálních služeb MMP – Zprávy ve znakovém jazyce na TV ZAK
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – Olympijský park Plzeň 2016, Letní Sportmanie 2017, 2018
Oddělení protokolu MMP – pietní akt TGM

PIGS PRODUCTION
Bosh Fresh Festival (od roku 2012 Apetit festival)

BP Action s.r.o.
Barvám neutečeš Plzeň 2017

Techmania Science Center
Den bez bariér

Máme na víc, z.s.
tlumočení do ZJ: Adventní setkání s Michalem Horáčkem (18. 12. 2017)

Západočeská univerzita v Plzni
Bez bariér
RoPoV
Studentské otazníky