Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby ZP

Poslání:
Spolek neslyšících Plzeň pomáhá vytvářet příležitosti uživatelům služby, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, k zapojení do sociálního a kulturního života.

Sociálně aktivizační služby:

Registrace: 9. 8. 2007 Krajský úřad Plzeňského kraje
Číslo registrace: 5641396
Personální zajištění: Mgr. Kristýna Voříšková
Kontakt: voriskova@snplzen.cz / 602 616 785 / 377 237 527
Forma: ambulantní/terénní
Cílová skupina:
– osoby s kombinovaným postižením,
– osoby se sluchovým postižením,
– senioři

Komu služby neposkytujeme:
– osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek,
– agresivním osobám,
– nepřizpůsobivým osobám.

Věková struktura cílové skupiny:
– bez omezení věku

V rámci Sociálně aktivizačních služeb jsou aktivizační služby poskytovány v prostředí potřebného kontaktu sluchově postižených se společností. Cílovou skupinou jsou sluchově postižení občané, u kterých v důsledku sluchového postižení dochází ke snížení soběstačnosti v uspokojování základních sociálních, psychických a zdravotních potřeb, a to následkem sociálního vyloučení.

Aktivity:
– přednášky,
– semináře,
– zájezdy,
– sportovní akce,
– kulturní akce,
– zdravý životní styl,
– vzdělávací kurzy (práce na PC).

Jedná se o následující aktivity – přednášky, klub žen a seniorů, soutěžní vědomostní kvízy aj. Klub dětí, kroužek pantomimy, pravidelné cvičení jógy. Šipky a různé stolní společenské hry. Dále je vyčleněna místnost jako dílnička pro pracovní rehabilitaci, kde si svépomocí členové upravují potřebné věci pro spolek. Pro společenské akce lze kromě sálu využít v létě i malý dvorek k posezení, který si klienti sami vyčistili a upravili vysázením květinami. Sál, salonek i ostatní prostory jsou plně využívány i o sobotách, kdy se pořádají různé soutěže – regionální a republikové. Na tyto akce se sjíždějí sluchově postižení občané i z jiných měst (Praha, Klatovy, Č.Budějovice, Liberec,Louny, Most,Brno, Hradec Králové apod. ). Tyto společenské akce jsou velmi navštěvované a mají již svou dlouholetou tradici. Pro sluchově postižené klienty pořádáme každoročně rehabilitační pobyt, turistické výlety.
Tlumočnické služby a artikulační služby jsou nezbytně nutné při zajišťování hromadných akcí (jako jsou přednášky a semináře atd.) Dále pak na akcích, kde je předem hlášena účast slyšící osoby.