Aktuality

Kampaň: „Sociální služby by měly být dostupné všem: i neslyšícím!“

Cílem kampaně je:

  • Odbourat obavy a předsudky sociálních služeb, které se na  osoby se sluchovým postižením primárně nezaměřují , ale zabývají se řešením nepříznivé sociální situace, do které se mohou i osoby se sluchovým postižením dostat. Např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, odborná sociální poradenství, krizová centra,…)

  • Podpořit samotné osoby se sluchovým postižením, aby tyto sociální služby využili bez obav, jsou určeny i jim.

V rámci kampaně vzniklo: