Odborné sociální poradenství

NUTNOST SI DOMLUVIT DATUM A ČAS NÁVŠTĚVY, popř. on-line konzultace! Bez objednání nebude klient přijat.


Otevírací doba – nutnost se objednat předem:
Po – 8:00 – 12:00
Út – 8:00 – 12:00* sudý týden
Út – 8:00 – 17:00** lichý týden
St – 12:00 – 17:00
Čt
– 12:00 – 17:00
– 8:00 – 12:00

Jak se objednat k sociálnímu pracovníkovi?
1) formulář na webu
2) e-mailem: 
voriskova@snplzen.cz
3) sms:
+420 602 616 785

Forma poskytování služby: ambulantní (Tylova 14, Plzeň)
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři
Věková skupina: bez omezení
Kapacita: okamžitá 1
ID služby: 7539529

Odpovědná osoba: Mgr. Kristýna Voříšková – sociální pracovnice a tlumočnice ZJ

Kontakt: 

e-mail: voriskova@snplzen.cz
GSM: +420 602 616 785