Neleníme a kurzy PC

Cíl projektu aktivní trávení volného času a upevnění nebo prohloubení znalostí v různých oblastech např. práce s PC, kurzy trénování paměti, kurzy zaměřené na jemnou motoriku – kurzy šití. Počet účastníků: 11 osob (7x kurzy PC/6 osob, 5x kurzy šití/5 osob, 4x kurzy trénování paměti/8 osob – někteří se účastnili více aktivit). Financování:

Projekt “ Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“

Zdroj: snncr.cz Projekt „Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“ probíhá od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu je zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální …

Média o nás

Tisk Městská policie informuje (PILSEN, 1/2020) V sobotu se v Křižíkových sadech konala akce pod názvem „Mezinárodní den neslyšících“ (www.mpplzen.cz, 09/2019) Šikovné ruce nabídly výrobky zdravotně hendikepovaných (www.plzen.eu) Díky dětem Jana slyší (Radniční listy, 04/2019, str.6) Festival Umííí roztančil Besedu (www.plzen.eu) Dík dětem  (Radniční listy, 2/2019, str. 5) Třetí díl Dějin města Plzně je na světě (Radniční listy, 1/2019, str. 6) …

Mezinárodní den neslyšících

21. 9. 2019 od 12-18 hod. Mezinárodní den neslyšících – Proluka Akce se vydařila a my děkuje za krásné fotky Milanu Svobodovi, které se můžete prohlédnout zde a za finanční podporu těmto subjektům: Již 2. rokem Spolek pořádá Mezinárodní den neslyšících. Naše poděkování patří nejen sponzorům akce, ale především těm, kteří do akce dávají svoje srdce. Ohlédnutí za letošním …

Projekt „Vzděláním k úspěchu bez bariér“

Projekt Západočeské univerzity v Plzni, Spolek neslyšících Plzeň je partnerem projektu. Více informací na www.bezbarier.zcu.cz Informace o projektu: Název: Vzděláním k úspěchu bez bariér Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0003942 Datum zahájení/ukončení projektu: 1.7.2017/30.6.2020 Cíl projektu: Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného …

Reference

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor prezentace a marketingu MMP – pietní akty (Slavnosti svobody, rozsvěcení vánoční stromu) Odbor sociálních služeb MMP – Zprávy ve znakovém jazyce na TV ZAK Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – Olympijský park Plzeň 2016, Letní Sportmanie 2017, 2018 Oddělení protokolu MMP – pietní akt TGM PIGS PRODUCTION Bosh Fresh Festival (od roku 2012 …