Média o nás

Tisk Seriál co (a jak) dělá… (Veřejná správa, 1/2019) Tucet andělských sletů (www.socialnisluzby.plzen.eu, 17. 12. 2018) Kouzle Vánoc vyvrcholí celoroční sbírka pro děti (Radniční listy, 12/2018) Seriál co (a jak) dělá… (Veřejná správa, 11/2018) Exkurze pro neslyšící občany v Útulku pro zvířata v nouzi (www.mpplzen.cz, 26. 11. 2018)  Beseda pro neslyšící a nedoslýchavé (www.mpplzen.cz, 7. 6. 2018) Policisté uspořádali přednášku pro …

Mezinárodní den neslyšících

21. 9. 2019 od 12-18 hod. Mezinárodní den neslyšících – Proluka Pozvánka 2019: Již 2. rokem Spolek pořádá Mezinárodní den neslyšících. Naše poděkování patří nejen sponzorům akce, ale především těm, kteří do akce dávají svoje srdce. Ohlédnutí za letošním akcí a vzpomínka na krásné videopozvánky od Michala Anděla, který je naším skutečným andělem. Ohlédnutí: Pozvánky:

Za zvuku ticha

Cíl projektu: Fotografická výstavy v Café Restaurantu Kačaba, zachycující plzeňské osoby se sluchovou vadou a upozorňující na skutečnost, že sluchová vada není viditelná, ale může stát za nedorozuměním či neporozuměním okolí. Termín vernisáže: upřesníme 12/2018 Fotograf: Ondřej Totzauer Finanční podpora:

Projekt „Vzděláním k úspěchu bez bariér“

Projekt Západočeské univerzity v Plzni, Spolek neslyšících Plzeň je partnerem projektu. Více informací na www.bezbarier.zcu.cz Informace o projektu: Název: Vzděláním k úspěchu bez bariér Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0003942 Datum zahájení/ukončení projektu: 1.7.2017/30.6.2020 Cíl projektu: Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného …