Příspěvek na zvláštní pomůcku

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽADATELE o zvláštní pomůcku (mobil, tablet). Kdo ještě nemá rozhodnutí o přiznání dávky na mobil či tablet, dostane od úřadu práce dopis a v něm formulář: Potvrzení pro potřeby žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. S tímto papírem/potvrzením musí navštívit organizaci, která poskytuje tlumočnické služby a nechat si papír potvrdit a odnést …

Projekt “ Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“

Zdroj: snncr.cz Projekt „Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící“ probíhá od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu je zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální …

Média o nás

Tisk Festival Umííí roztančil Besedu (www.plzen.eu) Dík dětem  (Radniční listy, 2/2019, str. 5) Třetí díl Dějin města Plzně je na světě (Radniční listy, 1/2019, str. 6) Seriál co (a jak) dělá… (Veřejná správa, 1/2019) Tucet andělských sletů (www.socialnisluzby.plzen.eu, 17. 12. 2018) Kouzle Vánoc vyvrcholí celoroční sbírka pro děti (Radniční listy, 12/2018) Děti pomáhaly dětem (Týdeník Plzeňsko, str. 3) Neslyšící spoluobčané navštívili …

Mezinárodní den neslyšících

21. 9. 2019 od 12-18 hod. Mezinárodní den neslyšících – Proluka Pozvánka 2019: Již 2. rokem Spolek pořádá Mezinárodní den neslyšících. Naše poděkování patří nejen sponzorům akce, ale především těm, kteří do akce dávají svoje srdce. Ohlédnutí za letošním akcí a vzpomínka na krásné videopozvánky od Michala Anděla, který je naším skutečným andělem. Ohlédnutí: Pozvánky:

Za zvuku ticha

Cíl projektu: Fotografická výstavy v Café Restaurantu Kačaba, zachycující plzeňské osoby se sluchovou vadou a upozorňující na skutečnost, že sluchová vada není viditelná, ale může stát za nedorozuměním či neporozuměním okolí. Termín vernisáže: upřesníme 12/2018 Fotograf: Ondřej Totzauer Finanční podpora:

Projekt „Vzděláním k úspěchu bez bariér“

Projekt Západočeské univerzity v Plzni, Spolek neslyšících Plzeň je partnerem projektu. Více informací na www.bezbarier.zcu.cz Informace o projektu: Název: Vzděláním k úspěchu bez bariér Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0003942 Datum zahájení/ukončení projektu: 1.7.2017/30.6.2020 Cíl projektu: Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného …