Sponzoři

V roce 2020 finančně zajišťují chod sociálních služeb, resp. odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP tito donátoři:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Plzeň pomáhající

Loga donátorů, kteří finančně podpořili jednorázové projekty např.: Kurzy PC, Slyšíme se na ranči?, Mezinárodní den neslyšících či Den dětí, jsou uvedeni u jednotlivých projektů v sekci: Projekty

Materiální podpora:

Alza

COOP

Rossmann

Ochranné pomůcky:
Reha-Praktik Nýrsko
ZČU

Další podpora:

Givt

Zřizovatel:

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR