JJPU

Jsem jedno (plzeňské) ucho – JJPU

Projekt představí 10 osobností, které mají spojení s Plzní a se sluchovým postižením.

1. osobnost: Vzpomínka na Hedviku Tauberovou (vzpomínkou nás provede syn Josef)

2. osobnost: Miroslav Hanzlíček

 

rozhovory: Veronika Širc
překlad do ZJ: Kristýna Voříšková

úprava loga: Petr Šrédl