Tlumočnická služba

Tlumočnická služba – ID 2096353


Otevírací doba – ambulantní:

Út, Čt – 6:30 – 8:00, služba je poskytována i době/čase, který si klient individuálně domluví s tlumočníkem

Otevírací doba – terénní:
Po, St – 6:30 – 11:30, služba je poskytována i době/čase, který si klient individuálně domluví s tlumočníkem
Čt – 6:30 – 12:00, služba je poskytována i době/čase, který si klient individuálně domluví s tlumočníkem
Pá – 6:30 – 12:30, služba je poskytována i době/čase, který si klient individuálně domluví s tlumočníkem

Forma poskytování služby: ambulantní (Tylova 14, Plzeň) a terénní (dle požadavků klientů)
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Věková skupina: bez omezení
Kapacita: okamžitá 1 (ambulantní i terénní)

Odpovědná osoba: Mgr. Miroslav Hanzlíček – soudní tlumočník ZJ a sociální pracovník

Kontakt: 

e-mail: mhanzlicek@snplzen.cz
GSM: +420 776 038 463