Pamětníci národa

Dovolte nám zde představit 4 osobnosti, které natočil medailonky pro Paměť národa.

Ivana Findejsová
k přečtení zde

Miroslav Hanzlíček
k přečtení zde

Otílie Jiříčková
k přečtení zde

Hana Jonášová
k přečtení zde