Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

Dle usnesení vlády ČR č. 97 ze dne 16. 3. 2020 pozastavujeme činnost této služby. Platnost nařízení od 18. 3. 2020.

Více zde

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – ID 5641369


Otevírací doba – ambulantní:

Po, Út – 12:00 – 16:00
St, Čt – 12:00 – 17:00

Otevírací doba – terénní:
So – 8:00 – 12:00, 3. sobota v měsíci

Forma poskytování služby: ambulantní (Tylova 14, Plzeň), terénní
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři
Věková skupina: bez omezení
Kapacita: okamžitá ambulantní 40, okamžitá terénní 30

Pracovníci:
Mgr. Miroslav Hanzlíček – soc. pracovník
Bc. Lenka Líbalová – pracovník v sociální službách

Odpovědná osoba: Mgr. Miroslav Hanzlíček – sociální pracovník a soudní tlumočník ZJ

Kontakt: 
e-mail: mhanzlicek@snplzen.cz
GSM: +420 776 038 463